تبلیغات


گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه کوهنوردی سالار یزد به روستای میمند و غار ایوب شهربابک در تاریخ 14 الی 96/10/15

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه کوهنوردی سالار یزد (کسنویه) به روستای گردشگری میمند و غار ایوب شهربابک استان کرمان در تاریخ 14 الی 96/10/15 به سرپرستی حمید رضا سالاری (09131533075) و همکاری سید حسن سالاری.

توجه: برنامه این هفته باشگاه سالار و نظام مهندسی یزد "شیرکوه" با هماهنگی و ثبت نام قبلی جمعه 96/10/22

 

عکس ها در ادامه مطلب 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

منبع این نوشته : منبع